Satış Sözleşmesi
UYARI: İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12  punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. 

Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış 

sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren 

satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki 

gibidir.
MADDE 1 - KONU: İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı 

belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-

Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ: Müşteri olarak http://www.kitapadresi com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye 

olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ: Malın / Ürünün /Kitapadı, yayınevi, yazarı, adedi, satış bedeli, 

ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER: 
4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme 

şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi 

verdiğini beyan eder. 
4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın 

yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki 

kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 
4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun 

teslimatı kabul etmemesinden kitapadresi.com sorumlu tutulamaz. 
4.4 - kitapadresi.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa 

garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 
4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının kitapadresi.com a ulaştırılmış 

olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün 

bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, kitapadresi.com ürünün teslimi yükümlülüğünden 

kurtulmuş kabul edilir. 
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde 

yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun 

ürün bedelini kitapadresi.com’a ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 

3 gün içinde kitapadresi.com' a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 
4.7 - kitapadresi.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi 

olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 

bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile 

değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi 

haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine 

nakden ve defaten ödenir. 
4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti 

şartları içinde gerekli onarımın yapılması için kitapadresi.com ' a gönderilebilir. Bu tür gönderimlerde (sipariş 

tarihinden itibaren 15 gün içinde ise) kargo giderleri kitapadresi.com tarafından karşılanacaktır. 4.9 - İşbu 

sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp kitapadresi.com‘a faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra 

geçerlilik kazanır.
MADDE 5 - CAYMA HAKKI: ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa 

tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde 

kitapadresi.com’a faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri 

çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen 

ürünün kitapadresi.com a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi 

zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı 

gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen 

ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. 
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı 

bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, 

DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, 

ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak 

kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. 
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve 

hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı 

çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem 

Heyetleri ile kitapadresi.com’un yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
ÖDEMELER : Ödemelerinizi sitemizde belirttiğimiz (kredi kartları, banka havalesi) ödeme seçenekleri ile 

yapabilirsiniz. Havale ile ödemelerde sipariş tarihinden itibaren en fazla 7 gün içinde ödeme işleminin 

gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Havale işlemleri sırasında ilgili kurum tarafından talep edilebilecek 

"masraf" vb ücretlerin karşılanması tamamen müşteriye aittir. Ödeme işlemini yaparken Sipariş Numarasını 

mutlaka belirtiniz. Havale ile yaptığınız ödemelerde ödemenizi gösteren banka dekontunu 

“bilgi@kitapadresi.com” adresine HAVALE DEKONT başlığı ile gönderiniz.
KREDİ KARTI ÖDEME PROBLEMLERİ : Kredi Kartından Ödeme yaparken problemler yaşanıyorsa bunların aşağıda 

belirtilen nedenleri olabilir. - Kredi kartı numaranızı ve/veya CVC Güvenlik Numaranızı (Kredi kartınızın 

arkasındaki son 3 rakam) yanlış girmiş olabilirsiniz. - Kredi Kartınız limit aşımına uğramış olabilir. (Bankanızla 

görüşünüz.) - Kredi Kartınızın kullanım süresi dolmuş olabilir. (Bankanızla görüşünüz.) - Kredi kartınız banka 

tarafından bloke edilmiş olabilir. (Bankanızla görüşünüz.)
İADE: Verilen ürünün iadesi yoktur.
SİPARİŞ İPTALİ: Siparişinizin iptali için, ürünleriniz kargoya verilmeden önce bilgi@kitapadresi.com adresine 

mail atarak veya 0212 528 90 81  nolu telefondan siparişinizin iptalini talep edebilirsiniz.
KAMPANYA BÜLTEN DUYURULAR:
İş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme 

mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik 

sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme 

SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Böylece kullanıcı ve/veya üye tarafından 

paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. 

kitapadresi.com tarafından iletilen ve/veya iletilecek olan yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusundaki işbu 

içeriklerdeki ticari elektronik iletileri almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise 

http://www.kitapadresi.com/account/accountinfo  adresinden "kitapadresi'nden haftalık duyuru e-postası 

almak istemiyorsanız tıklayın" linkini tıklayıp listeden çıkabilir. kitapadresi.com bu şekilde gönderim 

listesinden çıkışını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da 

alımına son vermek istenmesi halinde http://www.kitapadresi.com/account/accountinfo  sayfasında yer alan 

iletişim bilgileri aracılığı ile kitapadresi.com ile irtibata geçerek kullanıcı isteklerini iletebilir.