Object reference not set to an instance of an object.

Önemli Olaylar ve Biyografi - Otobiyografi

Emir Timur Kariyer Yayınları
Dünya tarihinin bir dönemi Emir Timur’la anılır. Orta Asya’nın bozkırlarından Ege Denizi’nin kıyılarına, Deşt-i Kıpçak’tan (Bugünkü Ukrayna) Mısır’a kadar uzanan alanlar Emir Timur’dan sorulmuştur. O, “Dünya, iki hükümdarın sahip olacağı kadar değerli ve büyük değildir. Tanrı nası ...
22,00 TL
%30 indirimli
15,40 TL
Kafkas Cephe-i Harbinde Lekeli Humma Arı Sanat Yayınevi
Tarihin sayfaları geri döndürülüp geçmişten günümüze doğru yeniden yazmaya başlansa insanlığın en büyük problemlerinden biri olarak karşımıza salgın hastalıklar çıkar. Osmanlının son dönemleri sürekli savaşlar halinde geçtiği için bu durumdan en fazla etkilenen de ordu olacaktır. Kırı ...
13,00 TL
%20 indirimli
10,40 TL
İzmirli Mesih Sabetay Sevi Kamer Yayınları
Onlara kendilerine ait olan bir ülke vaat edilmişti. Bir ulus olmadan asla yok olup gitmeyecekleri söylenmişti. Dünyanın dört bir yanına dağıtılarak cezalandırılan bu halk geçmişini unutacak mı? Yoksa Kabala’nın zor ve dolambaçlı yollarında Mesih’e olan inançları onları vaat edilen topraklarına k ...
16,00 TL
%25 indirimli
12,00 TL
Sahib Zuhur Everest Yayınları
Galatasaray Lisesi ve Mülkiye mezunu Giritli Hüseyin Nesimi, bir Osmanlı aydını ve bürokratıdır. 1915 Ermeni tehciri sırasında Lice kaymakamıdır. Ermenilere yönelik insanlık dışı uygulamalara karşı çıktığı için Diyarbakır valisi Dr. Reşid’in emriyle öldürülür; çevre halkı tarafından öldürüldüğü y ...
15,00 TL
%25 indirimli
11,25 TL
Cengiz Han Yeditepe Yayınevi
Bu kitapta; 13.yy da ortaya çıkarak birçok devletin ve milliyetin kaderini etkilemiş, tarihin seyrini değiştirmiş olan Cengiz Han ve devletinin hakkında yazılmış birçok eserin aksine ilmi ve akıcı bir üsluba rastlanmaktadır. Cengiz Han’ın devleti ve haleflerinin kurdukları devletlere dair önemli ...
22,00 TL
%35 indirimli
14,30 TL
Florence Nightingale Hasta Bakım Meleği Akademisyen Kitabevi
2014 yılında ülkemizde ilk kez Hemşirelik Tarihi Kongresi düzenleneceğini öğrendiğimde gerçek bir okuyucu kitlesine ulaşabileceğini düşündüm. Hemşirelik tarihinde önemli bir yer tutan Florence Nightingale’in biyografisi olarak kaleme alınmış olan bu eser Nightingale’in yaşadığı döneme çok yakın o ...
21,60 TL
%15 indirimli
18,36 TL
Ali Bey Hüseyinzade (Turan) Kömen Yayınları
Hüseyinzade Ali Bey, Rus okullarında orta ve yüksek öğrenimini tamamlamış, İstanbul’da tıp tahsili yapmıştır. Doğu ve batı kültürüne aşina bir bilim adamıdır. İttihat ve Terakki Partisinin ünlü simalarından ve Türkçülük fikrinin mütefekkirlerinden biridir. Azerbaycan’da doğmuştur ...
30,00 TL
%20 indirimli
24,00 TL
Sivil Toplum Uç Beyi İdris Küçükömer Efil Yayınevi
İdris Küçükömer'in en sevdiği temalardan biri Türk aydınında devlet kavramının biyolojik kökenleri idi. "Kapıkulluğu artık genetik yapıya yerleşmiş; toplumsal alandan çıkıp biyolojik belirlenme düzeyine geçmiş" derdi.Küçükömer haksız değildi. Aydınlar, Osmanlıdan bugüne bundan dolayı savrul ...
35,00 TL
%26 indirimli
25,90 TL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
...
219