Mary Warner Marien

Fotoğrafçılığı Değiştiren 100 Fikir Literatür Yayıncılık
Bu değerli kitap, fotoğrafçılığın tarihini hem bilim ve teknolojinin hem de değişen toplumsal koşulların, felsefelerin, sanat hareketlerinin ve estetiğin doğurduğu fikirlerle biçimlenmekte olan buluşların tarihi olarak ele alır. Kitap, fotoğraf makinesinin atası olan kamera obskuradan baş ...
59,00 TL
%20 indirimli
47,20 TL
1